کشور ژاپن به عنوان یکی از رهبران جهانی در زمینه داشتن نیروگاه خورشیدی شناور مطرح می باشد. این کشور ۷۳ عدد از بزرگترین نیروگاه های خورشیدی شناور را در خود جای داده است، این در حالی است که کل این نیروگاه های شناور در سرتاسر جهان به ۱۰۰ عدد می رسد. گفتنی است که از بین این نیروگاه ها، بزرگترین آن در شهر Yamakura Dam قرار گرفته و قادر است تا برق مورد نیاز ۵۰۰۰ خانه را تامین کند. این نیروگاه هر ساله منجر به ذخیره ۸۰۰۰ تن از گاز دی اکسید کربن می شود. نصف این عمل پیشگیرانه در Hyogo صورت می گیرد، چرا که دارای ۴۰۰۰۰ مخزن زراعتی در جهت تامین فضای کافی برای قرارگیری پنل های خورشیدی برروی آنهاست.

مزایای احداث نیروگاه خورشیدی شناور

احداث نیروگاه خورشیدی شناور منجر به ذخیره سازی فضاهای با ارزش زمینی می شود. کارآیی پنل های خورشیدی به دلیل اثر خنک سازی آب، تا ۱۶ درصد بیشتر از نوع زمینی آنها می باشد. همچنین اتصال آنها به شبکه بسیار آسانتر از مزارع بادی از راه دور می باشد. نیروگاه های خورشیدی شناور همچنین با جلوگیری از تبخیر آب، امکان ذخیره آب شیرین در مخازن را فراهم می آورند. وجود این نیروگاه ها همچنین می تواند مانعی در برابر رشد جلبک هایی باشد که برای ذخایر ماهی بسیار خطرناک می باشند.

در بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بطور تقریبی می توان گفت که خروجی حاصل از پنل های شناور رشد ۱۰۰ برابری را نشان داده   و منجر به تبدیل حوضچه های غیرکشت به مخازنی ارزشمند شده است.

از تاثیر بسیار مهم این نیروگاه های خورشیدی می توان به کاهش انتشار گازهای خطرناکی (کربن) اشاره داشت که عامل گرمایش جهانی می باشند.

منبع: دایرکتوری انرژی