قرارداد احداث یک مزرعه خورشیدی یا نیروگاه مگاواتی از زمان قطعیت تقاضای سرمایه گذاران محترم و عقد قرارداد به مدت ۲۰ سال از محل اشتراک متقاضی می باشد. وسعت زمین مورد نیاز به ازای هر مگاوات دو هکتار می باشد که متقاضیان می توانند در صورت نیاز با مراجعه به منابع طبیعی از اراضی ملی برای این منظور استفاده کنند. در طول مدت بیست ساله بهره برداری نیز کلیه خدمات پس از فروش و سرویس های دوره ای و مانیتورینگ، جهت حفظ راندمان نیروگاه در رنج استاندارد توسط شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار انجام می پذیرد.

  • مراحل احداث یک نیروگاه مگاواتی:

در ابتدای امر، متقاضی به نماینده یا امور مشترکین شرکت مدیریت پروژه نیروگاه سولار در سطح استان یا شهرستان خود مراجعه نموده و پس از کسب توجیهات اقتصادی و فنی، تشکیل پرونده انجام می پذیرد. این پرونده شامل مدارک مالکیت ، درخواست کتبی متقاضی و فرم های مربوطه، کروکی های لازم، ارائه رضایت نامه احداث نیروگاه و تولید برق، فیش پرداخت هزینه های جاری جهت اقدامات مربوطه و نامه معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات آماده شده می باشد که هم زمان با اقدامات فوق، بازدید از محل و دریافت مجوزات لازم از شرکت برق انجام می شود که دراین مدت نیز نقشه های لازم شامل پنل موقعیت مکانی و نقشه توپولوژی اجرا و لیست تجهیزات آماده می گردد.

پس از دریافت مجوز احداث از شرکت توزیع برق منطقه در صورت اتمام مراحل بانکی و تسویه حساب های لازم، پروژه توسط نیروهای متخصص و مجرب شرکت اجرا شده و سپس به شرکت برق جهت خرید کنتور و اتصال به شبکه اطلاع رسانی می گردد و توسط پیمانکار شرکت برق این اقدام انجام می پذیرد که پس از اتصال به شبکه سرمایه گذاران می توانند در اپلیکیشن شرکت مقدار برق تولیدی روزانه و درآمد خود را مشاهده نمایند و با دیگر نیروگاه های اطراف خود مقایسه کنند و شرکت نیز می تواند با این مقایسه، راندمان و بهره وری نیروگاه را بررسی نماید و بهبود بخشد.

با اتمام عملیات احداث نیروگاه خورشیدی و اتصال به شبکه توزیع برق سراسری، برای نصب کنتور، بازدید نهایی و راه‌اندازی اطلاع داده می‌شود.

Event Details

Register Now