در اولین اقدام برای احداث یک نیروگاه کیلو واتی جهت مصارف خانگی، نیاز به یک فضا در پشت بام و یا حیاط خانه می باشد. هر ۱۰ متر مربع قابلیت احداث نیروگاه یک کیلو وات ساعت را داراست. فضای مورد نظر باید اشتراک برق و یا سند به نام خود فرد متقاضی داشته باشد و در صورتی که به نام خود متقاضی نیست، متقاضی باید با یک وکالتنامه از مالک سند یا مالک اشتراک برق و یا هر دو، نسبت به دریافت نیروگاه اقدام نماید. در این مرحله متقاضی باید در سایت شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار به عنوان متقاضی نیروگاه های خانگی، صنعتی و کشاورزی ثبت نام نماید. متقاضی می تواند با ورود به کارتابل شرکت اطلاعات خود را تکمیل نماید، ورود به کارتابل از طریق کد ملی و کد فعال سازی است که به شماره متقاضی پیامک می گردد. متقاضی پس از تکمیل فرم در سایت متقاضی منتظر دریافت تماس و یا پیام از طرف نمایندگی در شهرستان یا استان مورد نظر خواهد بود. پس از برقراری هر گونه تماس از نمایندگی با متقاضی،وی باید جهت ارائه مدارک و ادامه ثبت نام به دفتر نمایندگی مراجعه نماید.

مدارک مورد نیاز جهت اقدام برای احداث نیروگاه کیلو واتی:

  • شناسنامه و کارت ملی متقاضی
  • سند مالکیت و یا قولنامه تایید شده
  • فیش برق

Event Details

Register Now