بازتاب رسانه ای

افزایش بهره وری ۲۵ درصدی با شناسنامه دار شدن نیروگاههای خورشیدی

بازتاب خبری افزایش بهره وری 25 درصدی با شناسنامه دار شدن نیروگاههای خورشیدی مطرح شده در کنفرانس ویژه خبری در محل شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار با حضور خبرنگاران جراید و خبرگزاریهای رسمی ... ادامه مطلب