گالری تصویری

همایش آب

همایش آب مازندران

گزارش تصویری نشست خبری و کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران و ارباب جراید در محل شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار ... ادامه مطلب

افزایش بهره وری ۲۵ درصدی با شناسنامه دار شدن نیروگاههای خورشیدی

بازتاب خبری افزایش بهره وری 25 درصدی با شناسنامه دار شدن نیروگاههای خورشیدی مطرح شده در کنفرانس ویژه خبری در محل شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار با حضور خبرنگاران جراید و خبرگزاریهای رسمی ... ادامه مطلب