دانستنی

دانستنی های خورشیدی

خبر خوب برای توربین های بادی

در طول ۳۰ سال، سرعت باد جهانی با سرعت ۲.۳ درصد در هر دهه کاهش یافته، اما از سال ۲۰۱۰، سرعت باد به میزان سه برابر سرعت کندشدن اندازه‌گیری شده در دوره سکون، افزایش یافته است. ... ادامه مطلب