شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار MPN جهت گسترش و استانداردسازی فعالیت های خود اقدام به عقد قراردادی با کانون پیشخوان دولت جهت تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان نیروگاه های پراکنده خانگی، آموزش پیمانکاران و یکپارچگی استاندارد در اجرای نیروگاه ها و خدمات پس از فروش نموده است تا مراجعین مطابق دستورالعمل توسط دفاتر پیشخوان ثبت نام نموده و مدارک مورد نیاز را ارائه نماید .

قرارداد همکاری با پیشخوان دولت