در اجرای تذکرات دستگاه‌های نظارتی به استحضار متقاضیان جهت ورود به حوزه سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه خورشیدی می‌رساند که خرید و فروش پروانه احداث و قرارداد خرید تضمینی برق از سوی متقاضیان ممنوع بوده و در صورت کشف، موجب ابطال کلیه مجوز‌ها و امتیازات خواهد شد.

پروانه احداث نیروگاه‌های خورشیدی به استناد مواد ۵ و ۶ قانون سازمان برق ایران و بند‌های ۵ و ۶ ماده قانون اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) تنظیم می­شود.

دریافت پروانه احداث نیروگاه‌های خورشیدی دارای قوانین مشخصی است که مهمترین آن‌ها به شرح زیر است.

  • در اجرای تذکرات دستگاه‌های نظارتی به استحضار متقاضیان جهت ورود به حوزه سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه خورشیدی می‌رساند که خرید و فروش پروانه احداث و قرارداد خرید تضمینی برق از سوی متقاضیان ممنوع بوده و در صورت کشف، موجب ابطال کلیه مجوز‌ها و امتیازات خواهد شد. در این راستا لازم و ضروری است متقاضیان قبل از تشکیل شرکت و درخواست صدور پروانه احداث نسبت به ترکیب قطعی سرمایه گذاران اطمینان حاصل نمایند.
  • بر اساس بند قانونی منتشر شده از سوی ساتبا بدیهی است پس از صدور پروانه احداث و یا مبادله قرارداد خرید تضمینی برق، تغییر ترکیب سهامداری امکان پذیر نخواهد بود.
  • همچنین توسعه، تغییر ساختگاه و افزایش ظرفیت، تغییر نام و صدور المثنی و تمدید مهلت مستلزم درخواست دارنده پروانه و تصمیم ساتبا می­باشد.
  • پیگیری و دریافت مجوز‌های مختلف تعیین شده در قانون بر عهده مشترک می‌باشد.
  • دارنده نیروگاه های خورشیدی موظف است بدون آسیب رساندن به پوشش گیاهی و لایه خاک نباتی، نیروگاه مورد نظر را تاسیس کند.

 

منبع: برق نیوز