گزارش تصویری حضور شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار در یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران