اولین تله کابین مجهز به پنل های خورشیدی در سوئیس

اولین تله کابین مجهز به پنل های خورشیدی در شهر تنای کشور سوئیس مورد بهره برداری قرار گرفت. این تصمیم برمی گردد به وقتی که تله کابین های قدیمی در شهر تنا خراب شدند و هنگام تعمیر آنها از ایده جدیدی استفاده شد و آن بکارگیری انرژی خورشیدی به جای برق مصرفی این تله کابین ها بود. این تله کابین هم اکنون در حال کار بوده و بر اساس کارکردی که نشان داده، چنین تخمین زده می شود که این تله کابین بالغ بر ۹۰۰۰۰ کیلو وات ساعت در هر سال انرژی تولید کند. مقدار انرژی تولید شده توسط این تله کابین در روزهای آفتابی، دو برابر مقدار مصرف شده آن می باشد.