ثبت شکایات

متقاضی محترم در صورت مشاهده تخلف و یا نارضایتی از نحوه عملکرد نمایندگان و عاملیت های فروش شرکت در سراسر کشور، مورد مربوطه را با استفاده از فرم زیر ثبت نمایید. کارشناسان شرکت موارد اعلام شده را در اسرع بررسی و با شما ارتباط خواهند گرفت.