با توجه به حمایت وزارت نیرو از محل یارانه سوخت در جهت حمایت از انرژی‌های تجدید‌پذیر متقاضیان می‌توانند تا پایان سال۹۷ از یارانه فوق استفاده نمایند.

با توجه به حمایت وزارت نیرو در طرح خرید تضمینی برق تولیدی وفق مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۲۷۳/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ به مدت ۲۰ سال خرید برق را تضمین می نماید.

همچنین بنا به مصوبه هیأت مدیره به شماره ۳۷۰۰/ت/۹۷ مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ وفق مصوبه سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور به شماره ۱۵۷۱۵۶ مبنی بر برقی نمودن چاه های کشاورزی (در سطح کشور) از محل یارانه سوخت در جهت حمایت از انرژی های تجدیدپذیر و گسترش تولید انرژی پاک (که بهای وجه پرداختی برای متقاضیان تاکنون برای هر مگاوات ۴۰۰ میلیون ریال بوده است) کلیه هزینه طرح های مزارع خورشیدی بدون پرداخت وجه (رایگان) و کلیه هزینه های مشاوره قابل دریافت می باشد.

لذا متقاضیان می توانند با بهره گیری از این فرصت تا پایان سال ۱۳۹۷ می توانند از پرداخت یارانه فوق که معادل %۶۰ از کل هزینه های موجود می باشد استفاده نمایند.