طرح ملی برقدار نمودن چاه های کشاورزی دیزلی سراسر کشور

با استعانت از پروردگار متعال و در راستای تحقق و نهادینه ساختن فرمایشات مقام معظم رهبری و مصوبات هیأت محترم دولت مبنی بر حمایت از اشتغال پایدار و اجرای دقیق سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین سیاست های دولت در راستای صرفه جویی مصرف سوخت و بهینه سازی سیستم های تولید انرژی و براساس مصوبات شورای عالی اقتصاد و با استناد بر قوانین بودجه کشور، رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور، طرح برقی کردن چاه های کشاورزی در دستور کار وزارتخانه های محترم نفت، جهاد کشاورزی و نیرو قرار گرفت که مصوب شد در چهار مدل:

۱-اتصال به شبکه سراسری توزیع برق کشور

۲-تولید برق موردنیاز چاه ها بوسیله سیستم های تولید برق خورشیدی

۳-از طریق تأسیس نیروگاه های بادی متمرکز

۴-از طریق تأسیس نیروگاه های زمین گرمایی

توسط سرمایه گذاران و پیمانکاران مجرب و متخصص ایرانی صورت پذیرد.

لذا پس از اعلام آمادگی شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار مبنی بر حضور در این طرح ملی و اجرای آن، توانمندی این شرکت توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت و وزارت نیرو مورد ارزیابی های فنی و مالی قرار گرفت و در نهایت شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار بعنوان تنها مجموعه ی منتخب در حوزه سولار جهت سرمایه گذاری و اجرای پروژه ی برقدار نمودن ۱۳۰،۰۰۰ حلقه چاه کشاورزی در کل کشور که در حال حاضر از تلمبه های دیزلی و گازوئیلی بهره می برند معرفی گردید.

مؤلفه های اصلی تحقق این راهبرد، ادامه حمایت و همکاری صدر تا ذیل ارگان ها و وزارتخانه های ذیربط در پروسه ی اجرای این پروژه ی ملی می باشد.

همچنین ضرورت حمایت همه جانبه از مجریان استانی شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار توسط نماینده ارشد دولت در استان ها جهت ارتقای کیفی اجرای این طرح و همچنین ضرورت انجام اقدامات دستگاه های اجرایی ملی و استانی در راستای فرهنگ سازی و اعتماد سازی هدفمند در سطح اقشار کشاورز، مالکین چاه های کشاورزی و صاحبین امتیاز این چاه ها در سراسر کشور وجود دارد.

لازم بذکر است اجرای این طرح موجبات ایجاد ۱۶۰۰۰ فرصت شغلی و گسترش زمینه های مهارت آموزی، اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در کشور و فرهنگ سازی تولید و بهره مندی از انرژی سبز و پایدار را فراهم خواهد آورد.

در این راستا، شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار با افتخار اعلام می نماید که از تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در زمینه صنعت خورشیدی و برق قدرت در سراسر کشور جهت همکاری در موضوع اخذ پیمانکاری اجرا(مجری) و تأمین اقلام و تجهیزات این پروژه دعوت بعمل می آورد.

به خود می بالیم که در سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ی ایرانی قرار است با استمداد از نیروی کار ایرانی در سراسر کشور در جهت بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، احترام به محیط زیست کشور و افزایش ظرفیت صادرات مشتقات نفتی گام برداریم.