قوانین و مقررات کارشناس ایمنی و بهداشت(HSE)

 1. دارا بودن گواهی تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
 2. گذراندن دوره های آموزشی دوره عمومی ایمنی
 3. گذراندن دوره تخصصی ایمنی مرتبط با انرژی های تجدید پذیر
 4. آشناییبا روش ارزیابی ریسک به‌منظور شناسایی مخاطرات ناشی از فعالیت‌ها
 5. آشنایی با دستورالعمل محیط زیست، بهداشت و ایمنی نیروگاههاي خورشیدي – فتوولتاییک کلیک نمایید.
 6. آشناییبا روش‌های اطفاء حریق.
 7. نظارت بر فعالیت‌های پیمانکاران در خصوص موضوعات ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیستی.
 8. به‌روزآوریالزامات ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیست واطلاع رسانی الزامات قانونی ایمنی و زیست‌محیطی به کلیه کارکنان.
 9. اطلاع‌رسانیروش واکنش در شرایط اضطراری و راه‌های خروج به کلیه کارکنان.
 10. شناسایی مواد شیمیاییمورداستفاده در سازمان و تهیه برگه اطلاعات مواد شیمیایی MSDS
 11. توانایی اندازه گیری آلاینده‌های محیط کار و نسبت به شناسایی و حذف مواردی که دارای پتانسیل آسیب‌های ایمنی و بهداشت دارند و ثبت و نگهداری نتایج
 12. پایشو اندازه‌گیری عملکرد سیستم مدیریت HSE از طریق چک لیست های پایش و اندازه‌گیری فعالیت‌ها
 13. آشنایی با الزامات HSE
 14. ارزیابی مانور واکنش در شرایط اضطراری و بازنگری طرح‌های واکنش در شرایط اضطراری با توجه نتایج ارزیابی‌ها.
 15. ثبت حوادث و شبه حوادث و گزارش حوادث / شبه حوادث و تحلیل آن‌ها.
 16. تدوین اطلاعات خرید تجهیزات ایمنی و بهداشت شغلی شامل PPE ، تابلوهای ایمنی و …..
 17. ارتباط با سازمان‌های ذی‌صلاح در خصوص مسائل ایمنی،بهداشت شغلی و محیط‌زیست.
 18. داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط
 19. داشتن حداقل سه سال سابقه کاری مفید
 20. نداشتن سابقه محکومیت کیفری
 21. داشتن تابعیت ایران
 22. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 23. داشتن سلامت جسمانی-روانی و توانایی انجام کار
 24. انجام خدمت دوره سربازی و یا معافیت قانونی برای آقایان