قوانین و مقررات کارشناس ارزیاب

 1. آشنایی کامل با استاندارد های طراحی سیستم های فتوولتائیک
 2. آشنایی کامل با فرآیند های احداث نیروگاه خورشیدی
 3. آشنایی با مباحث مربوط به سیستم های انرژی تجدید پذیر
 4. آشنایی کامل با تجهیزات و مشخصات فنی انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی آفگرید و آنگرید
 5. دارای مدرک دوره های آموزشی پتانسیل سنج و ارزیاب نیروگاه های خورشیدی
 6. دارای مدرک ایمنی و بهداشت عمومی ویژه نیروگاه های خورشیدی (مقدماتی)
 7. آشنایی با آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع
 8. ارائه گزارشات مدون مربوط به تحمل بارهای مکانیکی ناشی از تجهیزات نیروگاه، شرایط ساختگاه و سایه اندازی امکان اتصال و تزریق به شبکه سراسری برق، تقارن و یکسان بودن شبکه سه فاز محلی
 9. ارائه گزارشات پتانسیل سنجی شامل عکس ها، نقشه ها، محاسبات و نتیجه کارشناسی نهایی
 10. تهیه و ارائه چک لیست بازدید به پیمانکاران
 11. برآورد محاسبه مقاومت ساختمان و تحمل آن در برابر بار اعمال شده ناشی از تجهیزات
 12. ارائه گزارشاتی مربوطه به محل احداث (پشت بام، حیاط و پارکینگ دارای چه موانعی میباشد.)
 13. آشنایی با نرم افزار Arc Gls30 و Meteonorm
 14. آشنایی با مبانی توپوگرافی، زمین شناسی مهندسی
 15. کارشناسان اعزامی موظف هستند در محیط و محل ارائه خدمات از مصرف دخانیات پرهیز نموده و کلیه شئون و ضوابط حرفه ای و اخلاقی را نسبت به ساکنین محل، بهره برداران، کارکنان کارفرما و همسایگان و مردم رعایت نمایند.
 16. کارشناس بازدید جحق هیچگونه دریافت  نقدی بابت حق الزحمه کارشناسی یا هزینه ایاب و ذهاب را از مشتری ندارد.
 17. دارای مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم ترجیحا در رشته های برق و سایر رشته های فنی و مهندسی داشتن حداقل سن 20 سال برای آقایان و داشتن حداقل سن 20 سال برای خانم ها
 18. نداشتن سابقه محکومیت کیفری
 19. داشتن تابعیت ایران
 20. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 21. داشتن سلامت جسمانی-روانی و توانایی انجام کار
 22. انجام خدمت دوره سربازی و یا معافیت قانونی/تحصیلی برای آقایان