قوانین و مقررات متقاضیان نیروگاه خانگی (کیلوواتی)

 1. متقاضی میبایست مالک محل احداث نیروگاه باشد در غیر اینصورت دارا بودن رضایت نامه 20 ساله از مالک اجباری است.
 2. متقاضی بایستی دارای تابعیت ایران و یا اقامت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.
 3. چنانچه محل اجرای نیروگاه آپارتمان باشد، رضایتنامه از کلیه واحدهای مشاع الزامیست.
 4. برای احداث نیروگاه های فتوولتائیک متصل از شبکه داشتن انشعاب برق در محل اجرای پروژه مورد نیاز است.
 5. عدم وجود قرارداد مشابه در آن انشعاب.
 6. متقاضی بایستی یک قرارداد 20 ساله با شرکت توزیع برق منعقد نماید.
 7.  میزان ظرفیت احداث نیروگاه  به شرح جدول ذیل است:

 

 

 

 

 

 

 

مطابق با بخشنامه  بر اساس توزیع برق هر منطقه این امکان را میدهد که متقاضی دوبرابر ظرفیت موجود استفاده نماید. برای مطالعه بخشنامه

کلیک نماید.

 1. داشتن حداقل 35 متر فضا برای اجرای نیروگاه.
 2. افتتاح حساب نزد بانک عامل جهت واریز وجه فروش برق نیروگاه
 3. دارا بودن اهلیت بانکی (نداشتن چک برگشتی، قسط معوقه و ….. ) برای استفاده از تسهیلات
 4. دارا بودن زیر ساخت لازم برای محل اجرای نیروگاه(چاه ارت، صاعقه گیر، کنتور فروش برق)
 5. دارا بودن مستندات ملکی و مدارک شخصی، قبض برق برای فرآیند ثبت نام الزامیست.
 6. چنانچه محل احداث در ارتفاع باشد باید حداقل توان ظرفیت یک نیروگاه 5 کیلوواتی را دارا باشد.
 7. براساس نوع مشخصات ساختمان (مسطح و شیب دار ) توان تولیدی نیروگاه مشخص میگردد.
 8. چنانچه متقاضی نیروگاه متصل از شبکه باشد میبایست پایان احداث نیروگاه اقدام به خرید کنتور از شرکت توزیع نماید.
 9. چنانچه متقاضی نیروگاه منفصل از شبکه باشد اطلاعات جدول بار و مصرف انرژی را تکمیل نماید، کلیک نمایید.
 10. برای مطالعه الزامات فنی جهت اجرای نیروگاه خانگی کلیک نمایید.