اطلاعات درباره احداث نیروگاه های خورشیدی

بله متقاضیان از طریق وب سایت یا با مراجعه به لینک دفترخورشیدی می‌توانند اطلاعات لازم را دریافت نمایند.

متقاضیان پس از مشخص نمودن مختصات نقاط گوشۀ زمین پیشنهادی آن‌را به ساتبا ارائه می نمائید تا تداخل آن با سایر متقاضیان بررسی و اعلام شود.

شرکت‌های خارجی یا باید نمایندگی رسمی در ایران تأسیس نمایند که موضوع خرید برق تجدیدپذیر در اساسنامه آن‌ها قید شده باشد و یا باید شرکتی با تابعیت ایرانی جهت پروژه خرید تضمینی برق ثبت و به آن پروژه درخواست نماید.

هیچگونه سهمیه ای برای این نیروگاه ها بصورت وام از قبل تخصیص داده نشده است ولی سرمایه گذاران میتوانند رأساً نسبت به جلب همکاری در سرمایه گذاری احداث نیروگاه های تجدیدپذیر به بانک ها مراجعه نماید.

ساتبا منابع مالی درخصوص خرید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر را فراهم می‌نماید.

اطلاعات ثبت نام

سرمایه گذاری باید توسط بخش غیردولتی انجام شود، لذا علاوه بر شرکت های خصوصی، شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و همچنین گروه مشارکت مدنی نیز می توانند اقدام نمایند.

به هیچ وجه، نه تنها انتقال ذینفع در پروانه احداث ممنوع می‌باشد، بلکه بیش از ۲۵% سهام شرکت بدون موافقت وزارت نیرو غیرممکن است.

حداکثر اعتبار شش ماهه است که پس از آن در صورت عدم پیشرفت پروژه باطل خواهد شد.

خیر، ساتبا هیچگونه انتخاب سایت برای متقاضیان انجام نمی‌دهد و تمام مسئولیت فنی جهت طراحی اجرائی نیروگاه به عهده متقاضی می‌باشد.

بلی، اطلاعات جمع آوری شده و اطلس خورشیدی و سایر اطلاعات کلی در صورت وجود، قابل دریافت می‌باشد که حدود پتانسیل منطقه را نشان می‌دهد.